Genetiği Değiştirilmiş Gıdalar Helal Midir?

0
158

Genetiği Değiştirilmiş Gıdalar Helal Midir?

(Sadehayat.com)

GDO ile üretilen yiyecekler helal mi? Genetik çalışmalara İslamiyet nasıl bakıyor? Genetik bilimini İslam hukuku açısından irdeleyen Doç. Dr. İbrahim Köksal bu sorulara yanıt verirken, bilimsel verilerle Levent Gürsel Alev tartışmayı destekliyor.

Canlıların ve doğanın dengesini bozarak felakete sürükleyen, uzun vadede yaratacağı felaketler ise henüz kestirilemeyen genetiği ile oynanmış organizmalar (GDO)  ile üretilen yiyecekler helal mi? Hayvanların genetiği ile oynama İslam’la bağdaşır mı?

İyibilgi okurlarına bu soruların cevaplarını verebilmek için “Genetik Kopyalamanın Fıkhi Yönü” isimli kitabı ile adını duyuran Doç. Dr. İbrahim Köksal’ın kapısını çalıyoruz. “Bir olgunun İslami açıdan helal yahut haram oluşuna kara vermek için öncelikle İslami kaynaklarda ve dini prensiplerde o olgunu açıkça yer alıp almadığına bakılır, eğer bu olgu açıkça yoksa faydalı mı zaralı mı olduğuna bakarak hüküm verilir” diyen Doç. Köksal, “Eğer zararı faydasından fazla ise, yüzde 30 faydası, yüzde 70 oranında zararı varsa buna “haramdır” demek uygundur. Eğer faydası çok, zararı yüzde 30 aşmayacak ölçüdeyse buna da mekruh denilmelidir. GDO’lu bitkilerin insana ve doğaya zararlarına ve faydalarına bakmak gerekir bu noktada.” diyor. GDO’lu ürünlerin faydasından çok zararının olduğuna dikkat  çekmeyi de ihmal etmeyen İslam hukuku uzmanı Köksal, “Bu ürünler aynı zamanda doğanın dengesine de müdahale etmekte. Doğanın dengesini bozan hiçbir uygulamayı İslamiyet doğru bulmaz.” diyor ve Peygamberimiz Hz. Muhammed’den örnekler vererek bu konuya açıklık getiriyor:

“Hurma ağaçlarını ilaçlayanlara müdahale eden Peygamberimiz (s.a.v), “Keşke hurma ağaçlarını aşılamayı terk etseniz” diyerek sezenişte bulunmuştur. Bu tavsiye bazı çevrelerce daha sonra Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hatası olarak algılanmış olsa da şimdi, doğanın dışarıdan müdahalelerle felaketlere sürüklendiği göz önüne alındığında doğruluğu anlaşılmıştır. Bilindiği gibi aşılama genetikle oynamanın en primitif şeklidir.

Hz. Muhammed (s.a.v.), döneminde eşek ile atın çiftleştirilerek “katır ve bardu” türetilmesini yasaklamıştır. Bu yasağı sonraki alimler “haram” olarak değil mekruh olarak halka anlatmıştır.”

“Bugün Efendimizin işaret ettiği tehlikelerin yarattığı sorunlara karşı karşıyayız.” şeklinde konuşan Doç. Köksal, “Genetiği ile oynanan saldırgan köpekler, deli danalar, genetiği değiştirilmiş gıdaların sebebiyet verdiği allerjik reaksiyonlar, artan kanser vakaları…” doğanın dengesini bozmanın sonucu insanlığa musallat olan  kötülüklerdir. Doğal dengeyi korumak İslam’ın gereğidir.” diyerek konuşmasına son veriyor.

Biz de Köksal’ın, “GDO’lu gıdaların çevreye ve canlılara zararı faydasından fazla ise, yüzde 30 faydası, yüzde 70 oranında zararı varsa buna “haramdır” demek uygundur. Eğer faydası çok, zararı yüzde 30 aşmayacak ölçüdeyse buna da mekruh denilmelidir.” yorumunu aydınlatmak için “GDO’ya Hayır” platformu öncülerinden Levent Gürsel Alev’e “GDO’ların canlı ve çevreye zararı ne boyutta ve yararı var mı?” sorusunu yöneltiyoruz.

“GDO’ların şu andaki görünen zaralarından öte tam olarak nasıl bir felaket getireceği kimse tarafından kestirilemiyor. Genine müdahale edilen tohumlar tarlaya ekildikten sonra onun geni le oynayan dahi sonucun ne olacağını bilmiyor. Ama şu bir gerçek ki GDO’ların zaraları çok uzun vadede dünyanın ekosistemini sarsacak.” diyen Alev, “GDO’ların yararı yok” tespitini de paylaşıyor. Bugünde dek GDO’ların yararı diye sunulan bilgiler doğru çıkmadı diyen Alev, “yalan yararları” şöyle sıralıyor:

  • “Üretim artacak” denildi. Üretimde hiçbir artış gözlenmedi.
  • “Tarım ilacı kullanmayacaksınız. Çünkü bu tohumlarda zararlılara yönelik ilaçlar var” denildi. Oysa üreticiler daha çok ilaç kullanmak zorunda kaldı.
  • “Bu tohumlar bitkileri her iklimle uyumlu hale getirecek” denildi. Bu iddia da gerçekliğe kavuşmadı.”

GDO’nun yarar- zarar oranı açısında irdeleyen Alev, yarar “yüzde 0”, bu nedenle yararına oranla çevreye ve insana vereceği zarar “yüzde yüz” açıklamasını yapıyor. İslam hukuku ve GDO uzmanının, verdiği bilgileri sizin için bir araya getirdik. Muhakemesini siz değerli okuyucularımıza bırakıyoruz.

Biz, kararımızı verdik.