Sufi Tıbbı

0
222

Tıbbi Kupa Terapisi Eğitimi Başlıyor!

(Sadehayat.com)

Zor ve az rastlanır olan bilginin bu dalında, çok fazla kitap mevcut değil. Yazar bu çalışması ile teoloji, mistisizm İslam tasavvufu tıp hijyenite, astronomi, modern bilimler gibi konulardaki engin bilgisini ortaya koymaktadır.

Değişik konuları ayrı ayrı ele alan yazar, daha sonra bunları karşılaştırıp koordine ederek konuyu tek bir temele, tam bir fiziksel ve zihni sıhhat hali veya ruhun temizliği anlamında, sağlığa oturtuyor. Namaz, oruç, ta’viz, Kur’an okuma ve Allah’ı herhangi başka bir şekilde anmanın fiziksel ve zihinsel hastalıklarda veya nefsin arıtılmasında ne gibi bir rolü olabilir? Cevap, bulunamayacak kadar uzakta değil yazara göre. Bitkilerin özellikleri ile tedavi ettikleri hastalıkları birlikte gösteren Çişti, mistik terimle ile ilgili sözlük, Kur’an ayetleri, namaz, oruç, zikir vb. hakkında temel bilgiler ile kitap; hekimlik ve sahanın incelikleri ile ilgilenen herkes için bir başvuru kitabı mahiyetindedir.

Sûfî Tıbbı Muînüddin Çiştî

İstanbul, 2005

İnsan Yayınları

www.insanyayinlari.com.tr