Yönetmelikler hazır; Geleneksel Tıp Uygulamaları Yasallaşıyor

Sağlık Bakanlığı, Kasım 2011’de başlayan süreçte önemli bir aşamayı daha geçiyor. 14 farklı Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif (GTA) Tıp uygulaması hakkında yönetmelik çalışmaları tamamlanıyor. Yönetmelikler 28 Kasım 2013, Perşembe günü saat 10:00’da Sağlık Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu’nun katılımıyla yapılacak basın toplantısı ile halka duyurulacak ve Türkiye Geleneksel Tıp konusunda yepyeni bir döneme girecek.

Tıp Doktorları Sülük Tedavisinde Halkın Gerisinde

Yüzlerce yıl tıbbın kanunu olarak kabul edilen ve hâlâ geçerli tıbbi bilgileri taşıyan İbn Sina’nı El-Kanun Fi’t-Tıbb (Tıbbın Kanunu) isimli eserin yazılışının bininci yılındayız. Türk, Arap ve Fars hekimlerin şekillendirdiği İslam Tıbbının bu büyük eserinde günümüz tıp doktorları için ele alınması gereken önemli bakış açıları var.