Zorla Aşı Hukuka Aykırı

0
368

01.02.2014_asi_hukuku

Sadehayat.com

Aşı yaptırmayan ailelerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu duruma paralel olarak gazete ve haberlerde sık sık aşı yaptırmayan ailelerin mahkemelik olduğuna şahit oluyoruz. Aşı yaptırmak istemeyen ailelerin ortak noktası aşıların zararları ve bilinmeyen içerikleri hakkında şuurlu olmaları. Yani daha çok araştıran ve bilinçlenen aileler, çocuklarına aşı yaptırmak istemiyorlar.

Gerçek o ki, bugün aşı yaptırmak, aşı yaptırmamaktan çok daha büyük bir risk taşıyor. Ancak aşı yaptırmama kararı alan ailelerin tıbbi ve hukuksal süreç hakkında yeterli bilgi ve donanıma da sahip olması gerekiyor.

Aşılar hakkında detaylı bilgi için bu yazıyı okuyabilirsiniz.

Zorla aşı yapmanın hukuka aykırı bir durum olduğuna ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. 

Aşı yaptırmamaya karar verdim, ne yapmalıyım? 

1. Bahsi geçen tarzda uyarılarda bulunan kamu personelinden ikazlarının hukuki dayanaklarını belgelemelerini yazılı olarak isteyin.

2. Belgeleyememeleri, size saygısız davranmaları ve hakkınızda hukuksuz işlem başlatmaları halinde hem sizin ve çocuğunuzun uğradığı manevi zararın (sütten kesilme, psikolojik travma vb..) tazmini için hem de görev suçu işlemiş olacaklarından Türk Ceza Kanunun 228 inci maddesi uyarınca kendileri hakkında şikayetçi olacağınızı söyleyebilirsiniz.

3. Konuyla ilgili sağlık ocaklarında ek5 aşı /izlem red tutanağını doldurabilir ve iadei taahütlü posta kanalıyla kendilerine ulaştırıp, işleme konduktan sonra dilekçenin sayı ve tarih bilgisini istediğinizi söyleyin.

4. Ayrıca kanunda aşı yaptırma zorunluluğuna dair bir madde olmadığını, kendilerinin suç olarak algıladığı bir tercih için resmi kanallarda red tutanağı düzenleniyor olmasının suça teşvik eden bir çelişki oluşturup oluşturmadığını sorup bu konudaki haklarınızın hasta hakları yönetmeliği 22. 25. 26. maddeleri ve anayasanın 17.maddesinde çok kesin ortaya konduğunu ve çocuğunuza zorla aşı yapmaya teşebbüs eden personelin kasten yaralama suçuyla yargılanma ihtimaliyle karşı karşıya kalabileceğini de ayrıca belirtin.

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ "Zorla aşı yapamayız…"

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ domuz gribi salgını olduğu iddia edilen  dönemde oluşan kafa karışıklığını, tüm aşıları ve diğer tedavi şekillerini de kapsayacak biçimde şu açıklamalarıyla gidermişti "…Biz vatandaşa zorla aşı yapmayacağız. Böyle bir hakkımız yok. Hangi çağda yaşıyoruz? Her birey ister koruyucu sağlıkla ister tedavi edici sağlıkla ilgili olsun kendisine veya çocuklarına yapılacak işlemler hakkında karar verme hakkına sahiptir. Bundan daha tabii ne olabilir?.."


Prof. Dr. Hakan Hakeri: "Tıbbi müdahalelerde ailenin rızası şarttır"

Konuyla ilgili İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ ise zorla yapılan aşı üzerine açılan bir dava hakkında yazdığı makalesinde şu analizlerde bulunmuştu,

"Tıp biliminin kuralları uygulanmak suretiyle yapılan her türlü müdahale, tıbbi müdahaledir. Bütün tıbbi müdahaleler açısından aydınlatma ve rıza şartı aranmaktadır. Aşı da bu anlamda tıbbi müdahaledir ve dolayısıyla, aydınlatma ve rıza bu tıbbi müdahaleler bakımından da zorunlu şartlardandır. Aşının önleyici nitelikte olması tıbbi müdahale olmadığı anlamına gelmemektedir. Aşının Bakanlığın bir programı çerçevesinde rutin olarak yapılması da, aydınlatma ve rıza zorunluluğunu kaldırmamaktadır. Aydınlatma ve rıza zorunluluğu ancak açık bir kanun hükmü ile kaldırılabilir. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda açık bir şekilde zorunlu olduğu belirtilenler dışında hiçbir aşı zorunlu değildir. Hukuken Ebeveynin aşıya rıza göstermemek suretiyle rıza yetkisini kötüye kullanıyor olduğu da iddia edilemez, zira aşının koruyucu niteliği uzun vadeli olup, çocuğun sağlığı bakımından acil bir tehlike söz konusu değildir. Bir yasal hüküm ile aşı zorunluluğu getirilse dahi, haklı gerekçeleri olmadığı takdirde bu yasa hükmü, Avrupa Biyotıp Sözleşmesi ile Anayasa’ya aykırılık oluşturacaktır."

Kaynaklar:
1. Medimagazin.com
2. Sadehayat.com

 

[1] Asihakkinda.com