Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Mevzuatı Açıklandı

0
250

11.29.2013_geleneksel_tip

Sadehayat.com

28 Kasım 2013, Perşembe günü Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen basın toplantısında Genel Müdür Prof. Dr. İrfan Şencan ve Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Dairesi Başkanı Dr. Zafer Kalaycı merak edilen düzenlemeler hakkında bilgi verdiler.

4 Yıllık bir çalışmanın sonucu olarak Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp uygulamalarından 14 tanesine ait yönetmelikler hazırlandı. Bu yönetmeliklerin 1 ay içinde yayınlanacağı bildirildi.

10 yıldır sürdürülen Sağlıkta Reform çalışmaları kapsamında GTA Tıp konusunda yönetmelik çalışmalarının halkın ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulduğunu belirten Prof Şencan: “Son dönemlerde ciddi şekilde fark ettik ki halkımız tıbbı tedaviler dışında, çevresindeki doğal yöntemlerden de istifade etmeyi seçiyor. Bu konuyu uzmanlarımızla derinlemesine incelediğimizde dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde Tamamlayıcı Tıp yöntemlerinin yasal düzenlemelerle hizmete sunulduğunu gördük. Almanya, Fransa, Amerika, Güney Kore gibi birçok farklı coğrafyada üniversiteleri, kurumları, hastaneleri, klinikleri, enstitüleri bizzat ziyaret ettik; alternatif tedavi mevzuatları ve yönetmelikleri hakkında bilgi topladık. Ve klasik modern tıbbın, tamamlayıcı tıbbı kabul ettiğini gözlemledik. Ayrıca bilimsel tıp kaynaklarından konular hakkında veri topladık.”

GTA Tıp uygulamalarının ehil olmayan kişilerce uygulanması halinde halk sağlığının tehdit altında olacağını belirten Prof. Şencan tedavilerin bilimsel süzgeçten geçirildiğini ve bu tedavilerin Sağlık Bakanlığı eliyle halka ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.

Yönetmelik hazırlama sürecinde toplam 41 farklı GTA Tıp uygulaması uzmanlardan görüş alındı. Araştırma sonuçları, mevcut sisteme uygunluğu değerlendirilen 14 tedavi ise öncelikli olarak yasallaştırıldı. Diğer tıp uygulamalarının ise önümüzdeki yıllarda düzenleneceği açıklandı.

Prof. Dr. İrfan Şencan, GTA Tıp uygulamalarının üniversite eğitim ve araştırma hastanelerinde, özel hastanelerde ve özel kliniklerde uygulanması mümkün olduğunu dile getirdi.  Ayrıca araştırmaların geliştirilebilmesi için GTA Tıp yöntemlerini tercih eden, uygulamaları tekrarlattıran hastalar hakkında da geri bildirimlere ulaşmak üzere elektronik hasta kaydı sisteminin kullanılacağını bildirdi.

Şu ana kadar eğitim almış uygulama konusunda tecrübe sahibi hekimlerin de mağdur edilmeyeceğini söyleyen Prof. Şencan: “ Aldıkları sertifikalar Bakanlığımızın bilim komisyonunda değerlendirilecek.  Sertifikası olan, bilimsel kongrelerde sunum yapmış hekimler eğitimci olabilecek.”

Yasal düzenleme ile GTA Tıp uygulamalarının yalnızca hekimler yapabilecek. Ancak hekimler, uygulamalar konusunda diğer sağlık personellerinden faydalanabilecek. Önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanlığı’nın, GTA Tıp uygulamalarının asgari ücretlendirilmesi ile ilgili çalışma yapacağı bildirildi. Uygulamalar ise şimdilik sağlık sigortası kapsamında değil.