Doğal Tarımın Yolu

0
235

Doğal Tarımın Yolu

(Sadehayat.com)

Masanobu Fukuoka, bilim dünyasını terk edip, 95 yıllık ömrünün yetmiş beş yılını doğal yaşamın bütünlüklü temeli olan doğal tarımı keşfedip, uygulamaya adamış ender insanlardan biridir. “Yaşadığımız şu yeteneksizleştirici uzmanlık çağında, insan toplumu ve doğanın tüm yönlerinin birbiriyle son derece karışık şekilde bağlantılı olduğunu kavramış ve bunu, kendi doğal tarım pratiğiyle, yadsınamaz şekilde gözler önüne sermiştir. Paradoksal bilgeliği nedeniyle Japonya’da günümüzün Lao-Tzu’su olarak adlandırılan Fukuoka, bu kitabıyla bize doğaya uyumlu, sağlıklı, huzur ve haz dolu bir yaşamın felsefi/pratik yolunu gösterir.

Fukuoka bizi çiftliğindeki arpa, çeltik ve buğday tarlalarında, bin bir çeşit meyve ve sebzenin bir arada gelişip serpildiği bahçelerinde gezdirirken sanki ince bir serzenişte bulunur: “Yeryüzüyle barışmanın yolu beton, metal ve plastik esaretindeki kentli yaşam tarzının değiştirilmesinden geçer. Bu, doğayla olduğu kadar kendimizle de barışık olacağımız yoldur.”

İnsan medeniyetinin tüm başarılarının doğa karşısındaki acizliğini gören ve hepimiz için görünür kılan Fukuoka, toprağı sürmeden, gübrelemeden, ilaçlama yapmadan, ağacı budamadan tarım yapmanın yöntemlerini gayet ayrıntılı bir şekilde gösterirken, her şeyi kendi yurdunda ve mevsiminde, yalnızca ihtiyacımız kadar yetiştirmenin önemini vurgular. Bilimin doğayı örseleyen müdahalelerinden kendini kurtarmış hakiki bir tarımın ve yaşamın izlerini süren Fukuoka, bize felsefi olduğu kadar gerçekçi de olan bir yaşam imkânı sunar.

“Doğal Tarımın Yolu”, kapsamlı içeriği ve akıcı anlatımıyla herkesin yararlanıp uygulayabileceği rehber niteliğinde bir kitaptır.

Masanobu Fukuoka/ Doğal Tarımın Yolu – Kaos Yayınları